Taşeron Çalışanlarımızın Kadroya Geçiş Süreci Hakkında

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 23. Maddesinde belirtilen haklardan yararlanmak üzere üniversitemiz bünyesinde sürekli işçi kadrosuna atanmak isteyen ilgililerin kurumumuz Yazı İşleri nezdinde 02.01.2018-12.01.2018 tarihleri arasında yapacakları başvuru dilekçesinde; görev konusu ve tarihi, emeklilik durumları, üniversitemiz ile aralarında açılmış bir dava veya icra takiplerinin varlığı halinde hak ve alacak taleplerinden feragat ettiklerine dair beyanları içermesi hususlarına dikkat edilmesi önemle duyurulur.

(Çalışanlar bağlı bulundukları idari birimlerden bilgi alabileceklerdir.) 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi