Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, 8-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik tiyatro kursu açılmıştır. Ocak ayı içerisinde başlayıp 5 ay sürecek olan kurs için ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/Man%C5%9Fet/17084

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi