Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED)’nin Aralık 2017 sayısı yayımlanmıştır. Yayın hayatında 4. yılı geride bırakan AEÜSBED akademik teşvik kriterlerini sağlamakta ve her geçen gün yeni yayın indekslerindeki yerini almaktadır. Çalışmaların amacı en kısa sürede ULAKBİM’de ve etki faktörü yüksek uluslararası indekslerde taranmasıdır. Çalışmalar da bu yöndedir. Bu nedenle Ocak 2017’den itibaren dergi, ULAKBİM-DergiPark’ta http://dergipark.gov.tr/aeusbed adresi üzerinden makale kabulüne başlanmış ve Haziran 2017 ile Aralık 2017 sayılarının tüm süreçleri DERGİPARK sistemi üzerinden şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Dergiyi; http://dergipark.gov.tr/aeusbed , https://sbed.ahievran.edu.tr internet adreslerinden ve @AhiEvranSBED facebook adresinden takip edebilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 2018 sayıları için değerli araştırmacıların çalışmaları beklenmektedir.

Derginin Aralık 2017 sayısına (Cilt: 3; Sayı: 2) http://dergipark.gov.tr/aeusbed/issue/33268 linkinden ulaşabilirsiniz.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi