27 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Alım İlanına başvuran Yardımcı Doçent adaylarının Yabancı Dil Sınavı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat: 10.00-14.00 arasında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Z13 numaralı derslikte yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi