Türkiye’yi ve Türk Kültürünü sosyal ve kültürel etkinliklerle tanıtmak; çağdaş dil öğretim, yaklaşım, strateji, yöntem, teknik ve teknolojilerini kullanarak Türkçeyi ve diğer dilleri etkili bir şekilde öğretmek, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” bilim dalının gelişmesini sağlayacak bilimsel toplantı ve çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 2015 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AEUTÖMER) halkımıza da hizmet vermeye devam ediyor.

Ortaokul öğrencileri için TÖMER bünyesinde 25 Haziran - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında 15 kişilik özel hazırlanan modern sınıflarda düzenlenecek olan uygulamalı İngilizce konuşma kursu için ön kayıtlar başladı. Kurs süresince öğrencilerin gramere yoğunlaşmadan oyun, drama, skeç gibi aktivitelerle eğlenerek İngilizce konuşmayı öğrenmeleri hedefleniyor. Kurslar alanında uzman öğretim görevlileri tarafından yürütülecek olup kurs haftada 8 saat olarak planlanıyor. Kurs kayıtları 22 Haziran 2018’e kadar devam edecek ve kurs sonunda katılımcılara “Kurs Katılım Belgesi” verilecek. Sınırlı kontenjanı bulunan kurs için irtibat numarası 280 49 59