2018/321684 ihale kayıt numaralı “Bağbaşı Yerleşkesine Termal Su Getirme İşi” ihalesi 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.30’da Rektörlük Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleyle İlgili Detaylı Bilgiye Ulaşmak İçin Tıklayınız

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi