Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Konulu Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecektir. Kongrede sunulan bildiriler Yeni Doçentlik ve Teşvik Kriterlerini sağlamaktadır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye http://www.ic3p.org/anasayfa adresinden ulaşabilirsiniz.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi