Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Konulu Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecektir. Kongrede sunulan bildiriler Yeni Doçentlik ve Teşvik Kriterlerini sağlamaktadır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgiye http://www.ic3p.org/anasayfa adresinden ulaşabilirsiniz.