Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde bulunan tüm binalarımızda çalışan akademik ve idari personelimizin araçlarını park edebilecekleri yeterli sayıda otopark bulunmaktadır. Araç sahibi olan personelimizin belirlenen otopark alanlarının dışına araç park etmeleri hem öğrencilerimiz hem de personelimiz için tehlike arz etmektedir. Araç ve yaya geçişlerinin daha güvenli olabilmesi için tüm araçların belirlenen otopark alanlarına park edilmesi konusunda tüm personelimizin duyarlı olması gerekmektedir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi