7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim Sınavında “Bina Sınav Sorumlusu” ve “Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı” olarak görevli olanlar için aşağıda belirtilen yer ve tarihte bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Sınavda görevli Bina Sınav Sorumlusu ile Bina Sınav Sorumlu Yardımcılarına önemle duyurulur.

Toplantı Yeri : Teknik Bilimler MYO Konferans Salonu

Tarih ve Saati: 5 Ekim 2018 Cuma Saat: 15:00

KIRŞEHİR İL SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi