İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin sınavları 8-9 Aralık 2018 tarihinden itibaren Üniversitemizde de yapılacaktır. Sınavlarda görev almak isteyen personellerin öncelikli olarak sisteme kayıt olmaları, kayıt için ise Genel Sekreterliğimiz Yazı İşleri Birimine şahsen gelmeleri veya 4070-4107-4106 dahili telefon numaralarını arayarak sisteme giriş şifrelerini almaları gerekmektedir.

Şifre edinen personelin https://sinav.istanbul.edu.tr/sgs/ internet adresine girerek telefon, iban numarası, e-posta adresi ve hizmet yılı gibi bilgilerini eklemesi gerekmektedir.

Tüm personellere önemle duyurulur.

KAEÜ İstanbul İl Sınav Koordinatörlüğü

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi