Ülkemizin kan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Türk Kızılayı, Türkiye’de tüm hastanelerin (özel ve devlet) Kızılay Kan Merkezleriyle yapmakta oldukları protokollere göre (Avrupa Birliği Uyum Süreci çerçevesinde) hastanelerin kan ihtiyacını öncelikli olarak sağlamaktadır.

Kızılay’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) de kabul ettiği gönüllü kan bağışı yoluyla bu büyük talebi karşılamak ve aynı zamanda güvenli kan temin etmek amacıyla Türkiye çapında çalışmaları devam etmektedir.

Kan bağışına destek veren üniversitemizin fakülte ve meslek yüksekokullarındaki planı ise şu şekilde belirlenmiştir:

03-04/12/2018 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Okul Girişi)

05-06/12/2018 Eğitim Fakültesi-Ziraat Fakültesi (Eğitim Fakültesi İçerisi)

07-10/12/2018 Fen Edebiyat Fakültesi-BESYO (Fen Edebiyat Fakültesi Girişi)

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi