Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinliklerle ilgili olarak salon tahsisi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılmaktadır. Etkinlik Bilgi Sisteminden salon tahsisi yapmak için etkinlik tarihinizden 20 gün önce sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Aksi halde sistem formunuza onay vermeyecektir. Etkinlik tarihinizin öncesinde sistem üzerinden salon rezervasyonu yapılmamaktadır. Etkinlik Bilgi Sistemi talep edilen etkinliklerin tarih onayı ve salon tahsisi ile ilgilidir. Etkinlikle alakalı olarak ek taleplerinizi sistem üzerinden alacağınız onay çıktısı ile yazılı olarak talep etmeniz gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak için belirlenen kullanıcı adı ve şifreler ile ilgili güncellemeler yalnızca öğrenci topluluklarının akademik danışmanları ve birimlerin yöneticileri ile yapılmaktadır. Topluluk başkanı veya öğrenciler ile bu bilgiler paylaşılmamaktadır.

http://etkinlik.ahievran.edu.tr/admin/

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi