29 Aralık 2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı kadro ilanı 31.12.218 tarih ve 30642 3.Mükerrer Resmi Gazetedeki düzeltme ilanı ile güncellenmiştir.

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Elemanı Alım İlanı

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi