Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı kapsamında Üniversitemiz programlarına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri; 15 - 22 Ağustos 2017 tarihlerinde, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen başvurması gerekmektedir.

1- Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının, aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi,

2- Önlisans diplomasının aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi,

3- Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır)

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi