Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı kapsamında Üniversitemiz programlarına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri; 15 - 22 Ağustos 2017 tarihlerinde, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Adayların, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen başvurması gerekmektedir.

1- Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının, aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi,

2- Önlisans diplomasının aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi,

3- Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır)

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi