Ek kontenjan ile Üniversitemize kayıt yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Yeterlilik Sınavı 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Cacabey Yerleşkesinde bulunan TÖMER binasında yapılacaktır. 

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi