2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ncı maddesine istinaden, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerimize yemek bursu verilecektir.     

Başvuru formunun eksiksiz doldurularak en son 25 Ekim 2017 tarihine kadar eğitim gördüğü fakülte veya yüksekokul yöneticilerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi