Üniversitemiz ile Kırşehir Belediyesi işbirliğinde Kırşehir Belediyesi tarafından üniversitemiz öğrencilerine sınav dönemi boyunca çorba ikramı yapılacaktır. Bağbaşı Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde gerçekleşecek çorba ikramı 10 Kasım 2017 tarihinde sabah saat 8:00’de başlayacaktır.

Hafta sonu dahil olmak üzere sınav dönemi boyunca devam edecek ikramdan dileyen öğrencilerimiz faydalanabilirler.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi