Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına ek yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrencilere Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi için Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Sınavla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Tarihi: 11.10.2018

Sınav Saati: 14:00

Not: Sınava katılmak isteyen öğrencilerin 10 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokuluna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi