Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Tarafından İlgili Personellere “İç Kontrol Standartları” Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından Hizmet İçi Eğitimi faaliyetleri kapsamında ilgili personele “İç Kontrol Standartları” eğitimi verildi. 20 Nisan 2017 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitim, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Yılmaz ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Aysel Coşkun tarafından verildi.

Yaklaşık olarak üç saat süren eğitim, üniversitemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde gerçekleşti. Eğitimde, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi hakkında detaylı bilgiler verildi. İç Kontrol Mevzuatı hakkında da açıklamalarda bulunan eğitimciler, İç Kontrol Standartlarının üniversitemize faydalarını anlattı.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi