Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Yeni Sayısı Yayınlandı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Haziran 2017 sayısı yayınlandı. Yayın hayatında üç yılı geride bırakan AEÜSBED dergisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Editör Doç. Dr. Ayfer Şahin şunları söyledi: “Dergimiz akademik teşvik kriterlerini sağlamakta ve her geçen gün tarandığı indeks sayısı artmaktadır. Temennimiz en kısa sürede ULAKBİM’de ve etki faktörü yüksek uluslararası indekslerde taranmasıdır. Çalışmalarımız da bu yöndedir. Bu nedenle Ocak 2017’den itibaren dergimiz, ULAKBİM-DergiPark’ta http://dergipark.gov.tr/aeusbed adresi üzerinden makale kabulüne başlamış ve Haziran 2017 sayısının tüm süreçleri ULAKBİM sistemi üzerinden şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.”

Editör Doç. Dr. Ayfer Şahin yılda iki kez yayınlanan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Aralık 2017 sayısı için değerli araştırmacıların çalışmalarını beklediklerini söyledi.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi