Üniversitemiz Personeline Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi Verildi

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Yazılım Destek Uzmanı tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi verildi. 8 Ağustos 2017 tarihinde Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve üniversitemizin akademik ve idari birim yöneticileri katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin önemine değinerek gerekliliği hakkında birim yöneticilerine bilgi verdi. Kurt, bu sistem ile evrak işlerinin daha hızlı yürütüleceğini söyledi.  

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt’un konuşmasının ardından Yazılım Destek Uzmanı tarafından akademik ve idari birim yöneticilerine EBYS eğitimi verilerek yöneticiler bilgilendirildi.

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi