Rektör Karakaya Bölüm Başkanları ile İstişare Toplantılarına Başladı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizde eğitim  ve öğretim kalitesinin arttırılması amacıyla fakülte ve yüksekokulların bölüm başkanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Bu kapsamda ilk olarak 5 Aralık 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonunda Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve öğretim elemanları ile görüşen Rektör Karakaya, insan yetiştiren bir kurumun kaliteli bir sistemi ve yapısı olması gerektiğini vurgulayarak akademisyenlerden çalışmalarına bu yönde ağırlık vermelerini istedi.

 

Toplantıda bir konuşma yapan Prof. Dr. Vatan Karakaya, bölüm başkanlarıyla bir araya gelme amacının ülkemizin yükseköğretimini daha ileriye taşıyabilmek ve geleceğimiz olan gençlerimizi daha iyi yetiştirmek olduğunu belirtti.  Rektör Karakaya konuşmasına şöyle devam etti. “Ülkemizin yetişmiş insana ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gidermek için de eğitime özen göstermeliyiz. Kurum olarak işimiz insan yetiştirmek olduğu için siz akademisyenlerin gençlerle sınıflarda geçirdiği 40 dakika çok önemli.” 

Toplantıda Fen Edebiyat Fakültesi bölüm başkanı ve öğretim elemanlarıyla istişarelerde bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu toplantıları sürekli hale getirerek tüm fakülte ve yüksekokullardaki bölüm başkanlarıyla görüşeceğini ifade etti.   

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi