Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Haziran-Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik yayınlanacak olan akademik, uluslararası hakemli Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEÜİİBFD) Aralık 2017’de yayın hayatına başladı. Hakem süreci, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind)” sistemiyle işleyen, açık erişimli bir dergi olan AEÜİİBFD; iktisat, işletme, maliye, pazarlama, sosyal politika, sosyal hizmetler, çalışma ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, hukuk, davranış bilimleri, tarih, coğrafya, iletişim bilimleri, sosyoloji ve felsefe alanlarında üretilen Türkçe / İngilizce çalışmaları ve araştırmaları yayınlayarak Türkiye’de bu alandaki birikime katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca dergide, kitap eleştirilerine, karar çevirilerine ve ilgili alanlara yönelik vaka çalışmaları da yer alıyor. AEÜİİBFD’nin Aralık 2017 sayısı, beş araştırma makalesi, iki derleme makale ve iki kitap incelemesinden oluştu. AEÜİİBFD son sayısını incelemek  için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/aeuiibfd/issue/33356

AEÜİİBFD resmi internet adresi için: iibfdergi.ahievran.edu.tr 

 

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi