Üniversitemizde Diploma Sorgu Modülü Aktif Hale Geldi

Giderek büyüyen ve gelişen üniversitemizde bilimsel çalışmaların yanı sıra teknik anlamda da birçok yenilik yapılıyor. Sahte diploma vakalarının önüne geçmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından teknik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda üniversitemizden alınan diplomaların sorgulanmasını sağlamak amacıyla Diploma Sorgu Modülü Aktif hale getirildi. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için yapılan düzenleme ile dış paydaşlarımız ve öğrencilerimiz üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomalarını anlık sorgulayabilecekler. Diploma Sorgu Modülü Aktifleştirilmesi ile Ahi Evran Üniversitesi adına oluşturulabilecek sahte diploma girişimlerinin önüne geçilmesi anlamında büyük bir adım atılmış oldu.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi