Üniversitemizde Erasmus+, Mevlana ve Farabi Programları Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim almalarına yardımcı olan Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programları hakkında üniversitemizde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 5 Aralık 2018 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı, Dış İlişkiler Ofisi Ekibi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki aşamada yapılarak sabahki toplantıda öğrencilere, öğleden sonraki toplantıda ise akademik ve idari personele bilgiler verildi.  

Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı’nın açılış konuşması ile başladı. Akıllı, bu toplantının değişim programları hakkında öğrenci ve öğretim elemanlarına oryantasyon programı olduğunu söyleyerek değişim programları hakkında genel bilgiler verdi. Üniversitemizin ikili ilişkiler kurduğu ulusal ve uluslararası üniversite sayısının 2015 yılında 16 olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı, bu ikili iş birliklerinin şu anki sayısının 140’ı geçtiğini söyledi. Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim programlarından öğrencilerin yararlanmasını istediklerini dile getiren Akıllı, bu programların onların eğitimlerine katkısı olacağını vurguladı.

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı’nın konuşmasının ardından Dış İlişkiler Ofisinden Öğr. Gör. Rüveyda Koç, Öğr. Gör. Bülent Demir, Öğr. Gör. Burak Altuntaş ve Öğr. Gör. Çiğdem Şahin öğrencilere, akademik ve idari personele Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programlarının anlaşmalı olduğu ülkeler, programlara başvuru şartları, programların burs ve konaklama imkanları konularında bilgiler vererek onlardan gelen soruları yanıtladılar.   

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi