Türkiye’de Baklagil Ürünlerine Yönelik Arz Zinciri Yapısı Üniversitemiz Tarafından İncelenecek

Tarım sektörüne yönelik çalışmalarını büyük bir çaba ve özveri içerisinde devam ettiren üniversitemiz, yeni projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Ülkemizde son yıllarda tarım ürünleri piyasasında yaşanan dalgalanmalar sonucunda üreticinin ürününü sattığı fiyat ile tüketicinin ödediği son fiyat arasındaki uçurum üreticiyi, tüketiciyi, tarım sektörünü ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediğinden bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunan üniversitemizde çalışmalar başladı.

Tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklara neden olan unsurların belirlenmesi ve çözümüne yönelik politika senaryoları oluşturulması gerekliliğinden hareketle Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Ar-Ge projesi sunuldu. 25 Aralık 2018 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde sözleşmesi imzalanan proje, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başladı. Son derece anlamlı ve önemli görülerek kabul edilen ve 10 proje içerisinde yer alan araştırmanın yürütücülüğünü Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gökhan Doğan yaptı. Proje ekibinde ise yine Ziraat Fakültemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kan, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kan ve Arş. Gör. Dr. Aslı Akıllı araştırmacı olarak yer aldılar.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ortak olarak yer aldığı TAGEM-18/AR-GE/55 nolu projenin bir yıllık sürede tamamlanması planlanıyor. Proje, Türkiye’nin nohut ve kuru fasulye ihtiyacının yaklaşık %40’ının karşılandığı ve içerisinde Kırşehir’in de bulunduğu Orta Anadolu Bölgesinden altı ilde (Çorum, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Yozgat) ve Türkiye kırmızı mercimek talebinin yarından fazlasını karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesinden iki ilde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) yürütülecek.

  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Memnuniyet Yönetim Sistemi
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
Sağlık Bilimleri Dergisi
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İİBF Dergi
Ahi Evran Medical Journal
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi