SN Unvanı Adı Soyadı Görevi
1 Prof.Dr. Vatan KARAKAYA Rektör 
2 Prof.Dr. Vatan KARAKAYA İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
3 Prof.Dr. Ahmet GÖKBEL İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.
4 Prof.Dr. Mustafa KURT Muh-Mim Fak.-Ziraat Fak. Dekan V.
5 Prof.Dr. Refik BALAY Eğitim Fakültesi Dekanı
6 Prof.Dr. Nadir İLHAN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
7 Prof.Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL Tıp Fakültesi Dekan V.
8 Prof.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ N.E. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
9 Prof.Dr. Levent KULA (Üye)
10 Doç.Dr. Rüştü YEŞİL Genel Sekreter V. (Raportör)
  2017 - 2021
Stratejik Plan
Kurum İç
Değerlendirme Raporu (KİDR)
Kariyer Planlama Öneri, İstek Formu
 
 
Öğrenci Bilgi Sistemi
Engelli Öğrenci Birimi
Erasmus - Dış İlişkiler Ofisi
Bologna Süreci
BAP Koordinatörlüğü
 
 
 
Eğitim Fak. Dergisi (KEFAD)
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ahi Evran Medical Journal
Kartlı Geçiş Sistemi - Destek
Kalite Koordinatörlüğü
 
 
 
Etkinlik Bilgi Sistemi
Pedagojik Formasyon Birimi
Gazete Dergi Arşivi
Medyada Üniversitemiz
Yemek Listesi