SN Unvanı Adı Soyadı Görevi
1 Prof.Dr. Vatan KARAKAYA Rektör 
2 Prof.Dr. Vatan KARAKAYA İslami İlimler Fakültesi Dekan V.
3 Prof.Dr. Ahmet GÖKBEL İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.
4 Prof.Dr. Mustafa KURT Muh-Mim Fak.-Ziraat Fak. Dekan V.
5 Prof.Dr. Refik BALAY Eğitim Fakültesi Dekanı
6 Prof.Dr. Nadir İLHAN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
7 Prof.Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL Tıp Fakültesi Dekan V.
8 Prof.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ N.E. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
9 Prof.Dr. Levent KULA (Üye)
10 Doç.Dr. Rüştü YEŞİL Genel Sekreter V. (Raportör)