Yönetmelikler
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Dikey Geçiş Yönetmeliği
Yatay Geçiş Yönetmeliği
Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği

Not: Güncel yönetmeliklere http://www.mevzuat.gov.tr/Yonetmelikler.aspx sayfasında "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi" ifadesini aratarak ulaşabilirsiniz.