LOGOMUZUN ANLAMI
Adını Ahilik kültürünün öncüsü olan Ahi Evran’dan alan üniversitemizin logosu da Ahilik Felsefesini yansıtmaktadır. Logomuzda bulunan mavi bölüm gökyüzünü, yeşil bölüm ise yeryüzünü temsil ederken; sarı renkli olan kuşak bölümü de Kırşehir’de bulunan Ahi Evran Heykeli’nin elleri üzerindeki kuşaktan esinlenerek tasarlanmıştır.
Logomuz, Ahi Evran’ın Anadolu’ya (bilhassa Kırşehir’e) bıraktığı büyük mirastan ötürü “Yeryüzünün ve gökyüzünün birleştiği noktada Ahi Evran bulunmaktadır.” düşüncesini simgelemektedir.

Üniversitemiz logosunu png formatında indirmek için tıklayınız.

Üniversitemiz logosunu pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Üniversitemiz sonsuzluk logosunu png formatında indirmek için tıklayınız.

Üniversitemiz sonsuzluk logosunu pdf formatında indirmek için tıklayınız.