S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

         1.          

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

Rektör

         2.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Üye

         3.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.

         4.          

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Müh-Mim Fak. Dekan V.

         5.          

Prof. Dr.

M. Kasım KARAHOCAGİL

Tıp Fakültesi Dekan V.

         6.          

Prof. Dr.

Ahmet KAZANKAYA

Ziraat Fak. Dekanı

         7.          

Prof. Dr.

Nur ÇETİN

İ.İ.B.F. Dekanı

         8.          

Prof. Dr.

Musa ÖZATA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

         9.          

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

       10.        

Prof. Dr.

Cemalettin İPEK

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

       11.        

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekan V.

       12.        

Prof. Dr.

Ersan KARA

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

       13.        

 

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Genel Sekreter (Raportör)