S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

Rektör

2

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

İslami İlimler Fakültesi Dekan V.

3

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Ziraat Fak. Dekan V./Müh-Mim Fak. Dekan V.

4

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

İ.İ.B.F. Dekan V.

5

Prof. Dr.

Filiz Nurhan ÖLMEZ

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekanı

6

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

7

Prof. Dr.

M. Kasım KARAHOCAGİL

Tıp Fakültesi Dekanı

8

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

9

Prof. Dr.

Levent KULA

(ÜYE)

10

 

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Genel Sekreter (Raportör)