S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

         1.          

Prof. Dr.

Mustafa Kasım KARAHOCAGİL

Rektör

         2.          

Prof. Dr.

Musa ÖZATA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

         3.          

Prof. Dr.

Hüseyin ŞİMŞEK

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekan V./ Üye

         4.          

Prof. Dr.

Ali GÜNEŞ

Tıp Fakültesi Dekan V.

         5.          

Prof. Dr.

Faruk SELÇUK

Üye

         6.          

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Üye

         7.          

Prof. Dr.

Nur ÇETİN

İ.İ.B.F. Dekan V.

         8.          

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

         9.          

Prof. Dr.

Emrullah FATİŞ

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

       10.        

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

       11.        

Prof. Dr.

Ahmet KAZANKAYA

Ziraat Fak. Dekan V.

       12.        

Prof. Dr.

Ersan KARA

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

       13.        

Prof. Dr.

M.Mustafa ÖNAL

Müh-Mim Fak. Dekan V.

       14.        

Dr.Öğr.Üyesi

Hüseyin İLTER 

Genel Sekreter V. (Raportör)