S.N

UNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

         1.          

Prof. Dr.

Vatan KARAKAYA

Rektör

         2.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Üye

         3.          

Prof. Dr.

Ahmet GÖKBEL

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Dekan V.

         4.          

Prof. Dr.

Mustafa KURT

Üye

         5.          

Prof. Dr.

M. Kasım KARAHOCAGİL

Tıp Fakültesi Dekanı

         6.          

Prof.Dr.

Hüseyin ŞİMŞEK

Üye

         7.          

Prof. Dr.

M.Mustafa ÖNAL

Mühendislik Mimarlık Fak. Dekan V.

         8.          

Prof. Dr.

Nur ÇETİN

İ.İ.B.F. Dekanı

         9.          

Prof. Dr.

Musa ÖZATA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

       10.        

Prof. Dr.

Nadir İLHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

       11.        

Prof. Dr.

Emrullah FATİŞ

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

       12.        

Prof. Dr.

Refik BALAY

Eğitim Fakültesi Dekanı

       13.        

Prof. Dr.

Ahmet KAZANKAYA

Ziraat Fak. Dekanı

       14.        

Prof. Dr.

Ersan KARA

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

       15.        

 

Mehmet Zeki KÜÇÜK

Genel Sekreter (Raportör)